Австралид төмрийн нөхөн сэргээх тоног төхөөрөмжийн үнэ