хоолой тээрэмдэхэд хичнээн хэмжээний талбай шаардагдана