хүнд даацын зуурмагийн шахуургыг api тодорхойлолт үйлдвэрлэгч